Frågor växtskyddsexamen

I denna examen används frågor som är utformade och översatta av TUKES. Växtskyddsexamina anordnas av parter som Tukes har auktoriserat. Examensprovet består av 20 frågor som lottats ut från samtliga TUKES examensfrågor. En betalning berättigar till tre försök att avlägga en godkänd examen.

En växtskyddsexamen eller så kallad sprutförarexamen innehåller följande ämnen:

  • växtskyddslagstiftningen
  • identifiering av riskerna och riskhantering
  • säker hantering av växtskyddsmedel
  • integrerat växtskydd
  • säker användning av sprutor
  • dokumentation över användningen av växtskyddsmedel
  • risker förknippade med olagliga och förfalskade växtskyddsmedel

Inför examen kan du på egen hand studera med hjälp av det material TUKES samlat på sina websidor.

Du kan återvända till att avlägga en examen genom denna länk.