TUKES omfattande växtskyddsexamen

Med TUKES auktoriserade omfattande växtskyddsexamen försäkrar man sig om säker yrkesmässig användning av växtskyddsmedel. En godkänd examen berättigar dig till yrkesmässig användning, försäljning och bruk av i Finland godkända växtskyddsmedel samt biocider. Växtskyddsexamen avläggs genom tentamen. Inför tentamen kan du bekanta dig med det material och villkor TUKES presenterar på in nätsida. https://tukes.fi/sv/kemikalier/vaxtskyddsmedel.

En växtskyddsexamen innehåller följande ämnen:

  • växtskyddslagstiftningen
  • identifiering av riskerna och riskhantering
  • säker hantering av växtskyddsmedel
  • integrerat växtskydd
  • säker användning av sprutor
  • dokumentation över användningen av växtskyddsmedel
  • risker förknippade med olagliga och förfalskade växtskyddsmedel.
  • biocider inom jordbruk

En godkänd omfattande växtskyddsexamen berättigar dig till att köpa och använda alla i Finland godkända växtskyddsmedel.

Pris: 50 €

Priset på examen är 50 € (inkl. moms 24 %). Betalningen sker via Sveas betalningstjänst, med kreditkort eller genom din nätbank.

Avlägg din examen

Före du avlägger din examen ombeds du bekräfta att personen som identifierat sig med hjälp av sina bankkoder är den person som utför tentamen.

I denna tentamen finns 20 stycken av TUKES utformade påståenden med svarsalternativen sant eller falskt. Ett godkänt resultat förutsätter åtminstone 16/20 rätta svar. Efter varje enskilt tentamens försök anges huruvida resultatet godkänns.

En betalning berättigar dig till tre försök att avlägga en godkänd examen. Inför varje försök har du en timme på dig att svara på frågorna. Efter betalningen har du en månad (från betalningsdatum) på dig att avlägga en godkänd examen. Vid behov kan du till exempel efter ett försök logga ut från sidan och genom att logga in till tjänsten igen återgå till dina följande försök vid en annan tidpunkt.

Antal försök: 3 st

En betalning berättigar till tre försök att avlägga en godkänd examen. Du har en timme på dig att svara på frågorna i en denna examen. Provet består av 20 påståenden med svarsalternativen  sant eller falskt. Ett godkänt resultat förutsätter 16/20 rätta svar. Efter varje enskilt försök anges huruvida resultatet godkänns.

Tidsfrist att avlägga examen: 1 månad

Efter betalning har du en månad på dig (från betalningsdatum) att avlägga en godkänd examen. Vid behov kan du logga ut och återkomma till sidan och dina försök närsomhelst under denna tidsfrist. Notera att ett påbörjat försök bör slutföras inom en timme.

Giltighetstid för examensintyg: 5 år

Växtskyddsexamensintyget är i kraft fem år från och med en godkänd examen. Du kan närsomhelst under intygets giltighetstid återkomma till denna sida för att behändigt ladda ner ditt examensbevis!